Mobil Vactra Oil N2 - 20л.

Разглеждания: 2348 | Оцека:

Продуктите от серията Mobil Vactra Oil се препоръчват, като смазочни материали за направляващи, както и за хидравлични системи на умерено натоварени машини. Тези масла са предназначени за използване с всякакви комбинации от направляващи, изготвени от чугун, стомана или неметални материали. Маслата от серията Mobil Vactra Oil могат да се използват за смазване ръчно, принудително или течно смазване с помощта на циркулационна система. Благодарение на своите противозадирни свойства те са пригодни за използване във всякакви типове зъбни предавки, срещащи се в машинните оборудвания. Те не трябва да се използват в циркулиращи системи, в които температурата на маслото в обема превишат 66 0 С.

Mobil Vactra Oil № 2 се препоръчва за хоризонтални направляващи на машини от малък до среден размер. То също е пригодно за използване на големи машини със циркулиращи системи.

Mobil Vactra Oil № 4 обичайно се препоръчват за големи машини с високо налягане на направляващите или в тези случаи, когато се изисква висока точност. Те също се препоръчват за вертикални и наклонени направляващи, където изтичането на маслото може да предизвика проблеми.

Маслата от серията Mobil Vactra Oil могат да се използват за смазване на сферични, винтови съединения, линейни направляващи, предни бабки (падаща част на чук), винтови предавки, цилиндрични прави  и коси зъбни колела на предавки и леко натоварени  червячни предавки.

В тези случаи, когато замърсяването на водния охлаждащ агент с обичайно минерално масло съкращава експлоатациония срок на охлаждащия агент.

Композицията на маслата от тази серия са създадени на основа висококачествени базови компоненти. Техните експлоатационни характеристики са балансирани благодарение на използването на прогресивна система от присадки, осигуряващи ниски фрикционни свойства, превъзходна защита от корозия и устойчивост към пенообразуване. Уникалният пакет присадки позволява да се намалят задирания, приплъзвания и вибрации в условия на тънък филм при гранично смазване. Това осигурява безпроблемно равномерно движение на проектни скорости. Маслата от серията Mobil Vactra Oil са оптимизирани за осигуряване на превъзходно отделяне от водните охлаждащи агенти в системи на охлаждане при едновременно намаляване на корозионния ефект на охлаждащия агент с високи pH на смазваната повърхност.

Базовите компоненти и пакета присадки са внимателно подбрани за защита на каретките и направляващите при съхраняване на добра филтрация. Това е важно, защото намаленото текучество или запушването на филтъра водят до увеличено задиране, приплъзване, вибрации и износване. Адгезионните агенти образуват еднороден филм, които притежава устойчивост към изтриване от повърхностите на направляващите, когато машината не се намира в експлоатация.
Маслата от серията Mobil Vactra Oil са разработени и специално предназначени за осигуряване на екстрамаргинална защита на машините и оборудването по-пътя на удовлетворяване строгите изисквания на производителите на направляващи, едновременно отговаряйки на изисквания на други смазващи възли на машинното оборудване. Те притежават превъзходни смазочни и носещи експлоатационни характеристики, способстват за значително повишаване производителността и качеството на обработваемите детайли.

Тяхната отдаваща термоокислителна стабилност повишава степента на чистота на машините и оборудването, осигурява желана филтрация и намалява необходимостта от често техническо обслужване. Маслата Mobil Vactra Oil осигуряват превъзходна отделяемост от водата и от водните охлаждащи агенти, намаляват потенциала от отрицателно въздействие от взаимно замърсяване, увеличават експлоатациония срок и подобряват експлоатационните характеристики, както на смазочния материал, така и на охлаждащите агенти.


Преимущества:

Ниски фрикционни характеристики: Способстват за изключване на вибрациите и състояния на задир и приплъзване на  направляващите и каретките, подобрява се качеството на обработваните детайли, намалява се износването.

Смазочни свойства: Способстват за намаляване на износването и повишаване плавността при плъзгане

Адгезионни свойства: Препятстват отстраняването на смазочно масло от критически важните повърхности, защитават повърхностите от агресивни охлаждащи агенти с високо ниво на pH.

Отделяне на вода и охлаждащи агенти на база вода: Увеличава се експлоатациония срок на смазочното масло и се подобряват неговите характеристики, увеличава се експлоатациония срок на водния охлаждащ агент.

Устойчивост към окисление/химични реагенти: Увеличава се експлоатациония срок на маслото, осигурява се чистота на плъзгащите повърхности и другите смазвани възли, способстват за намаляване на периодичната смяна на филтрите;

Защита от ръжда и корозия: Способстват за намаляване степента на влошаване на плъзгащите повърхности и свързаните с това разходи на техническо обслужване, подобряват качеството и производителността на обработваемите детайли.

Филтрация: Осигурява отстраняване на малки абразивни частици, които могат да влошат обработката на детайлите или възлите, намалява се периодичната смяна на филтрите.

Съвместимост на възлите от различни метали: Осигуряват на обработваемите детайли и възли от черни и цветни метали.

Спецификации:

имат следните одобрения на производители на оборудване:

Mobil Vactra Oil Numbered Series

№1

№2

№4

BIJUR PT 37-1

X

X

X

Cincinnati Machine

 

 

 

Спецификация P-53

Х

 

 

Спецификация P-47

 

Х

 

Спецификация P-50

 

 

Х


 

Основни физико-химични характеристики

Наименование на показателя

Метод на изпитване

№1

№2

№3

Вискозитетен клас ISO

 

32

68

220

Кинематичен вискозитет при 40 °С/100 °C, сСт

ASTM D 445

31.5/5.27

67.78/8.6

220.9/18.3

Вискозитетен индекс

ASTM D 2270

96

96

96

Корозия на медна пластинка, 3 ч. при 100 °С

ASTM D 130

Анти характеристики

ASTM D 665А

Выдерж.

Выдерж.

Выдерж.

Нагрузка на FZG-стенде, ступень отказа

DIN 51354

13

13

13

Износ на 4-шариковой машине трения, пятно износа, мм

ASTM D 4172

0.25

0.25

0.25

Противозадирни свойства на 4 сачмена машина, кг

ASTM D 2783

200

200

200

Температура на течливост, °С

ASTM D 97

-30

-33

-3

Пламна температура, °С

ASTM D 92

216

228

240

Относително тегло при 15 °С

ASTM D 1298

0.869

0.883

0.892

Производител: Mobil
Цена: 252.00 ЛВ
плюс доставка
Количество:
Коментари
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Търсене в магазина

Количка

Обща сума:   0.00 ЛВ
Към количката

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.