СОТ за електроерозионни машини: видове обработка и подбор на течности

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
Електроерозионната машина – машина, с помощта на които се изготвят детайли и се извършва обработка на заготовки от токопроводящи метали.  
Оборудването е подходящо за работа под различни ъгли, обработка на материали вертикално или под ъгъл. Но това е възможно, ако детайлът има необходимите електропроводими характеристики.
Благодарение на работа на специализирани устройства се получават детайли с разнообразна конфигурация, използвайки минимум време и усилия.

Типове електроерозионна обработка

Електроерозионната обработка (EЕО) е усъвършенствана техника, която може да се използва за точно и ефективно рязане на твърди материали. Ако е необходимо да се произведе продукт с висока точност, методите за обработка с електроразряд ще бъдат надеждно средство за постигане на тази цел.
 • Електроискрова обработка (ЕИО)
Електроискрова обработка - един от най-разпространените методи за електроерозионна обработка. Същността на процеса е да се създаде искра между електрода и частта. Предизвиква мигновен електрически разряд, който предизвиква топлинен ефект върху повърхността на материала, което го кара да се стопи, изпари или смачка. Поради факта, че процесът протича бързо и нагряването има локален характер, изпарението е придружено от характерна експлозия. EИО се използва широко за създаване на високо прецизни форми, профили и отвори в твърди материали.
 • Електроимпулсна обработка (ЕИМП)
Eлектроимпулсната импулсна обработка се характеризира с висока мощност на единичен разряди и продължителност на импулса. С негова помощ възникват мигновени разряди, които действат върху повърхността на материала, причинявайки топлинни ефекти. EИMП е отлична за рязане на материали с висока твърдост и осигурява по-прецизен контрол на дълбочината на рязане. Полезна е за работа с тънки и крехки материали, които могат да бъдат повредени от други методи.
 • Анодно-механична обработка (АМО)
Този тип съчетава електрични и механични ефекти върху материала. Основната задача е да се разруши целостта на структурата на металното вещество чрез екзотермично действие на електрически ток и разтваряне на анодите. Между детайла и електрода възниква електрически разряд, което води до стопяване на материала. Успоредно с това върху частта действа механична сила, която премахва излишния материал
 • Електроконтактна обработка (ЕКО)
При този метод електродът е в пряк контакт с детайла, без да предизвиква искра. Електрическият разряд възниква през диелектричен контактен слой, който се образува върху повърхността на частта. Това позволява прецизен контрол на обработката и осигурява минимално въздействие върху структурата на материала. Този тип се използва за работа с големи детайли от чугун, при обработка на стомани с добавка на въглерод и всякакви метални сплави с различни характеристики. 
Всички видове електроерозионна обработка имат своите предимства и ограничения, като изборът на подход се определя от специфичните изисквания на проекта и характеристиките на обработвания материал. Независимо от подхода, eлектроерозийната обработка продължава да се развива, предлагайки нови възможности за производство на сложни части и осигуряване на висока прецизност и качество в производството.
Следва да се знае, че избора на правилна СОТ за такива машини е критически важен аспект за осигуряване на качествено рязане на материала.

СОТ за електроерозионни машини

СОТ, или смазочно-охлаждащите течности, играят главна роля на предприятията по обработка на метала, особено при използване на електроерозионни машини. Тези течности са предназначени за смазване и охлаждане на инструментите, а така също за отстраняване на стружките и подобряване качеството на обработка на детайлите.
Важни характеристики на СОТ за електроерозионни машини:
 • Охлаждaне. Такива машини генерират високи температури в зоната на обработка. Правилното охлаждане помага за предотвратяване на прегряване на инструменти и части, което от своя страна увеличава живота на инструмента и осигурява постоянно качество на работа. Охлаждащата течност с добър състав допринася за бързото отстраняване на топлината от зоната на рязане
 • Maсло. То е необходимо за намаляване на триенето между инструментите и детайлите. Това позволява да се намали скоростта на износване и да се повиши точността на обработка
 • Премахване на стружки. При работа на електроерозионната машина се образуват стружки и частици метал. СОТ осигурява ефективно премахване на замърсителите от зоната на обработка, избягвайки нейното повторно въздействие на повърхностите
 • Защита от корозия. Некачествените течности могат да способстват за корозия на инструментите и детайлите. Правилно избрания материал трябва да предотврати корозия и да осигури дълъг експлоатационен срок на оборудването
 • Екологични фактори. Важно е охлаждащата течност да отговаря на стандартите за екологична безопасност, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда и здравето на работниците
Когато избирате охлаждаща течност за електроерозиони машини, трябва да вземете предвид специфичните производствени изисквания, видовете обработвани материали и условията на работа. Производителите предлагат разнообразие от формули и състави на охлаждащата течност, които могат да бъдат пригодени към специфичните нужди.
Необходимо е да се отчитат следните фактори:
 • Тип електроерозионно оборудване. Машинните инструменти може да изискват специални характеристики на охлаждащата течност. Например, в зависимост от мощността и скоростта на обработка, са необходими специални нива на охлаждане и смазване
 • Материали, които ще се обработват. Всевъзможни метали и сплави могат да изискват индивидуални състави течности за оптимални резултати
 • Експлоатационен срок на течностите. Някои СОТ имат дълъг експлоатационен срок, което може да намали разходите на обслужване на оборудването
 • Икономически аспект. Изборът на материал също зависи от бюджета на предприятието, въз основа на това си струва да се обмислят различни опции в съответствие с финансовите възможности
На пазара на смазочно-охлаждащи течности съществуват множество брендове и продукти, но един от авангардните се явява СОТ за електроерозионна обработка на металите от компанията «Ефективен Елемент».
EFELE CF-661 – Изборът на материал също зависи от бюджета на предприятието, въз основа на това си струва да се обмислят различни опции в съответствие с финансовите възможности
Този материал има редица предимства: почти без мирис, има ниско налягане на парите, висока устойчивост на топлина, отлични почистващи и охлаждащи свойства. В допълнение, съставът се характеризира с добра филтрируемост и ниско износване на електродите.
Значението на избора на правилната течност за рязане за eлектроерозионни машини не може да бъде подценявано. Това се отразява на качеството на обработката, живота на оборудването и общата производителност на инсталацията. Следователно процесът на избор на охлаждаща течност трябва да бъде внимателно обмислен и да се проведат изследвания, за да се намери оптималното решение, което ще задоволи всички производствени изисквания.
 

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.